Niepubliczna Przychodnia Lekarska
VADEMECUM Sp. z o.o.
ul. Wolności 440 41-800 Zabrze
(przy ul. Piotra Skargi)

przyjazna-przychodnia2

 

info

Por. Dorośli.:32 271-30-48, 32 271-60-60
Poradnia Dziecięca:  32 271-19-66
Poradnia Ginekologiczna: 32 370-27-57
Administracja: 32 274-94-64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizujemy
kontrakt z NFZ

NFZ

Poradnia Psychologiczna

Rozmiar tekstu:


Nasza Poradnia Psychologiczna służy wsparciem ze strony wyspecjalizowanych psychoterapeutów i psychologów.

Psycholog, psychoterapeuta mgr Kamila Dercz
Przyjmuje we wtorki od godziny 16.30 i  środy od godziny 15.00 w gabinecie nr 12c.

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie w nurcie psychoterapii Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie w nurcie psychoterapii Gestalt. Swoje umiejętności zdobywała w pracy na stanowisku pedagoga w szkole językowej oraz podczas staży klinicznych, między innymi w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka”, na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala w Rudzie Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi, rodzicami oraz z osobami, które zdecydowały się na adopcję lub rodzinę zastępczą. Uważa, że wsparcie tworzących się nowych więzi jest nieodzowne w procesie aklimatyzowania się nowych członków rodziny w jej system. Prowadzi grupy szkoleniowe i warsztaty dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu edukacyjnego „Nauka mimo woli®” oraz warsztaty dla rodziców z zakresu pedagogiki pozytywnych relacji w systemie rodzinnym (cykl „Akademia cierpliwego rodzica”). Współpracuje z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

Zapraszamy do Pani psychoterapeutki Kamili Dercz w szczególności osoby:

 • w aktualnym kryzysie życiowym,
 • przeżywające przewlekły stres,
 • doświadczające lęku,
 • przeżywające żałobę,
 • z dolegliwościami o charakterze psychosomatycznym (w których podłoże medyczne zostało wykluczone),
 • rodziców dzieci z chorobami przewlekłymi,
 • rodziców i opiekunów dzieci adopcyjnych lub w rodzinie zastępczej.

Psychoterapeuta mgr Agnieszka Paruzel
Przyjmuje w czwartki od godziny 14.00  i w piątki od godziny 14.30.

 Agnieszka Paruzel jest psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia i absolwentką Uniwersytetu Śląskiego studiów filologicznych. Umiejętności zdobyła w pracy pedagogicznej, a także w kontakcie z osobami chorymi w ostatnim okresie choroby nowotworowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie, które zrodziło się z pasji, potrzeby serca i charaktery wykonywanej pracy i polega na towarzyszeniu osobom w chwilach trudnych, znaczących dla dalszego życia czy pozbawiających nas sił do dalszego działania. Ponad 20-letnie doświadczenie  pedagogiczne i liczne szkolenia rozwoju osobistego wyposażyły ją w umiejętność niesienia wsparcia i pomocy również młodzieży i rodzicom w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach przeżywanego lęku czy samotności.
Bliskie jest jej myślenie, że drogą do spotkania z drugim człowiekiem jest nabywanie wrażliwości i współczucia, a tym samym nawiązanie relacji pełnej zrozumienia, która jest ważnym czynnikiem zmiany.

Zapraszamy szczególnie osoby :

 • w sytuacjach kryzysowych,
 • rodziców i młodzież,
 • z trudnościami w relacjach interpersonalnych i związkach,
 • niezadowolonymi z siebie lub przeżywającymi uczucie zagubienia ; kłopoty w zrozumieniu własnych zachowań, lęków i uczuć,
 • w depresji ( doświadczającymi braku celu i sensu w życiu),
 • w chorobie, zwłaszcza nowotworowej,
 • przeżywającymi żałobę.

 

Psychoterapeuta mgr Magdalena Prudło
Przyjmuje w czwartki od 10.00 i  piątki od 15.00 w gabinecie nr 12 c.

Pedagog specjalny po resocjalizacji. Niemal dwadzieścia lat przepracowała z rodzinami w ich domach, z dokonującą niewłaściwych wyborów młodzieżą w ich rodzinach i dziennej placówce resocjalizacyjnej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących pracy z osobami doświadczającymi przemocy, profilaktyki i terapii uzależnień, socjoterapii młodzieży. Na półmetku swojej pracy zawodowej uznała, że psychoterapia, skuteczniej niż inne formy wsparcia i pomocy rodzinie, może przynieść wszystkim członkom rodziny rzeczywistą ulgę i pomoc. Głównie dlatego, że terapeuta autentycznie wsłuchuje się w przekaz rodziny, patrzy przez pryzmat zasobów, a nie ułomności. Nie narzuca rozwiązań, a pomaga je znaleźć.
Pracuje w nurcie systemowej terapii rodzin, którego założenia są jej bardzo bliskie, czerpie również z innych szkół psychoterapii. Jest w trakcie ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Zapraszamy do Pani psychoterapeutki Magdaleny Prudło w szczególności:
Rodziny z dziećmi i osoby dorosłe mające problemy z:

 • relacjami z dzieckiem,
 • poczuciem rozczarowania rolą partnera czy rodzica,
 • radzeniem sobie z dorastaniem nastolatka,
 • satysfakcją w związku,
 • kryzysem w związku, chcące zrozumieć i zmienić relacje z partnerem,
 • komunikacją w związku i rodzinie,
 • przeżywaniem straty, doświadczaniem czegoś co zmieniło ich życie,
 • adaptacją się do nowego,
 • stresem,
 • poczuciem niezrozumienia, osamotnienia, zagubienia,
 • lękami, obsesyjnymi myślami, które odbierają radość życia,
 • innymi dolegliwości czy wątpliwościami.

Psycholog, psychoterapeuta mgr Renata Polończyk-Bociąga
Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 w gabinecie nr 12 c.
Interwent kryzysowy i psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu interwencji oraz kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i rodzinnej. Pracuje głównie z osobami dorosłymi w procesie psychoterapii par oraz indywidualnej. Bliskie jest jej myślenie, że zmiana zachodząca w jednej osobie ma wpływ na cały otaczający ją system, dlatego jeśli zachodzi taka konieczność pracuje z całymi rodzinami.

Zapraszamy do Pani psychoterapuety Renaty Polończyk-Bociągi w szczególności:
Osoby dorosłe, rodziny i pary, które:

 • chcą poprawić, naprawić swoją relację lub podjąć decyzję, co dalszej przyszłości swojego związku,
 • doświadczyły różnego rodzaju życiowej traumy lub znajdują się w ostrym kryzysie,
 • czują dyskomfort w życiu, pracy czy relacjach z innymi ludźmi,
 • szukają wiedzy o sobie i tym, co wywiera największy wpływ na życie,
 • przechodzące kryzys wartości lub czujących konflikt między światem swoich przeżyć, emocji i wartości a otaczającą ich rzeczywistością,
 • mają trudności we wzajemnym zrozumieniu,
 • przechodzą kryzys wywołany trudnymi zdarzeniami.

Psychoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog mgr Michał Buczek

Prowadzi psychoterapię w paradygmacie integracyjnym z wykorzystaniem podejścia psychodynamicznego i egzystencjalnego oraz terapii skoncentrowanej na osobie.
Ukończony mi.n.: podstawowy kurs Systemowej Terapii Rodzin pod patronatem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z syndromem FAS  (Fetal  Alcohol  Syndrome),  zespołem  Aspargera,  nadpobudliwością psychoruchową  z  deficytem  uwagi  (ADHD),  przejawiającą  zachowania przemocowe, autyzmem.

 Jest psychoterapeutą kształcącym się w paradygmacie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy stara się elastycznie ustalać metody postępowania, które będą najwłaściwsze – najbardziej skuteczne dla pacjenta i uwzględnią specyfikę jego trudności. Stara się przy tym zwracać szczególną uwagę na zdarzenia związane z poczuciem skrzywdzenia, osamotnienia czy odrzucenia. Swoją pracę terapeutyczną z pacjentem rozumie jako poznawanie i rekonstruowanie jego własnej „cichej opowieści wewnętrznej”, którą większość ludzi snuje, a która często wzbudza bolesne uczucia i przekonania na swój temat. W ten sposób możliwe staje się pogłębienie kontaktu z własnymi emocjami, a przez to lepsze rozumienie siebie i swoich potrzeb.
 
Jeżeli przez codzienne trudności bądź problemy zagubiłeś/aś poczucie sensu, towarzyszą Ci lęki, kłopoty ze snem, smutek, przygnębienie lub inne reakcje nerwicowe, które mogą być związane z poczuciem winy, samotności, izolacji bądź łączyć się z tematem przemijania i śmierci, albo po prostu chcesz się dalej rozwijać i samorealizować, spotkajmy się w gabinecie.

 

Zapraszamy również na konsultacje rodziców dzieci zmagających się na co dzień zaburzeniami zachowania, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), niedostosowaniem społecznym lub innymi przejawami trudności w rozwoju.

 Psycholog, psychoterapeuta mgr Natalia Siwek
Przyjmuje w piątki od 12.00 w gabinecie nr 12 c.

Oferuje konsultacje psychologiczne, diagnostykę psychologiczną oraz terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych.

Jest psychologiem i terapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Swoją pracę poddaje superwizji.
Zajmuje się przede wszystkim:

 • zaburzeniami:
 • lękowymi,
 • depresyjnymi,
 • obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • pourazowymi,
 • seksualnymi,
 • oraz zaburzeniami osobowości.

Zapraszamy także osoby mające problemy z niską samooceną, z problemami w bliskich relacjach lub przeżywające długotrwały lęk.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna ma udokumentowaną skuteczność praktycznie dla wszystkich zaburzeń i przęciętnie trwa od kilku do kilkunastu sesji terapeutycznych.

 Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.
W razie  jakichkolwiek wątpliwości - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Psycholog, psychodietetyk mgr Karolina Bierońska-Wołyniak
Przyjmuje we WTORKI i CZWARTKI  od 13.00 do 19.00 (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego spotkania poza wyznaczonymi dniami) w gabinecie nr 12 c
.

 Dyplomowany psycholog ze specjalizacją kliniczną oraz specjalista psychodietetyki

Wyznaje zasadę "W zdrowym ciele zdrowy duch",  stara się na każdego pacjenta patrzeć w sposób holistyczny, indywidualnie i z szacunkiem podchodząc do jego historii i problemów dnia codziennego.
 Oferujemy:

 • Wsparcie psychologiczne dla osób borykających się z problemami emocjonalnymi, znajdującymi się w sytuacji trudnej
 • Wsparcie psychodietetyczne dla osób pragnących zmiany nawyków, nieradzących sobie z wszelkiego rodzaju dietami, osób mających niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, a także problemy z utrzymaniem motywacji
 • Diagnozę psychologiczną  dzieci i młodzieży z wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych
 • Diagnoza obejmuje: 
  - wstępny wywiad ( rozmowa z rodzicem, jeżeli diagnoza dotyczy dziecka)
  - obserwację
  - wykonanie testów psychologicznych
  - informację zwrotną
 • Na prośbę klienta wystawiona zostanie opinia psychologiczna
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców

Cennik usług:

 W celu umówienia się na wizytę proszę dzwonić pod
nr: 032-271-19-66 (rejestracja wew. 1 lub 2).
Pierwszeństwo  mają pacjenci zapisani na wizytę.
Koszt terapii psychoterapeutycznej:100 zł
Koszt porady psychologa: 100 zł
Koszt terapii małżeńskiej, par i rodzinnej (2 osoby):120 zł
Koszt terapii rodzinnej (3 osoby i  więcej) :150 zł
Koszt konsultacji/psychoterapii w domu pacjenta :180 zł*
*w uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość konsultacji domowej psychologicznej/psychoterapeutycznej -cena wraz z dojazdem w promieniu do 10 km od placówki -180 zł

 

Aktualności