Niepubliczna Przychodnia Lekarska
VADEMECUM Sp. z o.o.
ul. Wolności 440 41-800 Zabrze
(przy ul. Piotra Skargi)

przyjazna-przychodnia2

Zapraszamy do kontaktu

Niepubliczna Przychodnia Lekarska VADEMECUM Sp. z o.o.
41-800 Zabrze - Zaborze
ul. Wolności 440
REGON: 277555358
NIP 648-23-90-852

Formularz rejestracji elektronicznej

W celu dokonania rejestracji drogą elektroniczną, prosimy o dokładne
wypełnienie poszczególnych pól w poniższym formularzu.

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Pesel
Numer telefonu
Preferowana godzina wizyty
Poradnia, lub nazwisko lekarza, do którego Pacjent pragnie się zarejestrować
Wyślij do mnie kopię tej wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Vademecum Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. Wolności 440, 41-800 Zabrze), będącego Administratorem Danych, w celu rejestracji do lekarza, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy/ma, iż podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu.

Rejestracja elektroniczna funkcjonuje zgodnie z godzinami pracy Poradni. W polu preferowana godzina zaleca się wpisanie przedziału czasowego np.10:00-12:00.  W przypadku braku miejsc, istnieje możliwoœć zaproponowania innego niż podany przez Państwa przedział.